top of page
 • Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, zamanında, uygun fiyatla ve arzu edilen nitelikte hizmeti sunarak marka bilinirliği oluşturmak,

 • Müşteri şartlarını doğru algılamak, bunu sağlayacak süreçleri doğru tanımlamak ve geliştirmek,

 • Çalışanlar ve bölümler arasında iletişim, paylaşım ve dayanışmayı arttırarak örnek bir şirket kültürü yaratmak. Tüm çalışanların katılımını sağlayarak “Biz bilinciyle” çalışmak,

 • Personelimizin teknik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmek açısından eğitimler düzenlemek ve gelişimlerini takip etmek,

 • Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek,

 • Sürekli gelişme için gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite sistemini ve hizmet verimliliğini iyileştirilmesini sağlamak,

 • Değişen Pazar şartlarına ayak uydurmak ve gelişmeyi sağlamak için sürekli yeni hedefler belirlemek, hedeflere ulaşarak rekabet gücünü arttırmak,

 • Hizmet yöntemlerimizi, müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve geliştirmek,

 • İşimizin gerektirdiği yasal, mevzuat ve standart şartlarına uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek

 • Oluşturduğumuz Kalite Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirilmek,

 • Tüm faaliyetlerimizde, çevre ve insan haklarına saygıdan ödün vermemek ve toplumsal hoşnutluğu, tüm kazançların üstünde bir değer olarak görmek, müşterilerimize karşı özverili olmak suretiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve firmamıza duyulan güveni muhafaza etmek,

Kalite Politikamızdır.

HGM KALITE.jpg
HGM KONTROL.jpg
KONTROL

Firma faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon

ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir.

 

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

 

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının

bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu Amaçla:

 • ISO 27001:2013 sistemini kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 • Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.

 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.

 • TC yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.

 • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

bottom of page